Veiligheid

Het beleid van de directie van Intersettle B.V. is er op gericht zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar belanghebbenden te voldoen.

Uitgangspunt van het Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid van “Intersettle B.V.” is, dat bij alle bedrijfsactiviteiten de veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteitsaspecten, in acht moeten worden genomen. De directeur, de werknemers, onderaannemers, inleenkrachten en leveranciers, dienen aan veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteitsaspecten minimaal dezelfde aandacht te geven als aan economische aspecten.

 

Om dit beleid om te zetten in meetbare doelstellingen en acties is op basis van de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm en de VGM Checklist VCA*(één ster) 2017/6.0 een managementsysteem opgezet en ingevoerd. De KVGM-doelstellingen en resultaten worden gepland, periodiek gemonitord, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Dit managementsysteem, en de resultaten hiervan, worden jaarlijks door een Certificerende Instelling beoordeeld.

 

Meer informatie beschikbaar op aanvraag.

Certificering

2023

Intersettle is NEN-EN-ISO-9001:2015 gecertificeerd

Meer informatie aanvragen