Vandaag voor de wereld van morgen

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Intersettle. Voor al onze samenwerkingen geldt: we maken bewuste keuzes en gaan zuinig om met materialen waar mogelijk. En daar stopt het niet. Steeds meer opdrachtgevers, relaties en leveranciers kiezen ervoor om duurzaam te ondernemen. Het plaatsen van tijdelijke accommodaties door Intersettle is daarin ook een duurzame keuze. Na afloop van een project komen alle materialen terug in Beverwijk en Recklinghausen. Deze materialen worden hergebruikt bij de opbouw van het volgende project.

Vanuit de wetgeving binnen de Europese Unie zien we dat bedrijven worden aangezet meer te doen aan bewustwording en er worden strengere eisen gesteld aan de rapportage over de impact die bedrijven hebben op het klimaat.
Als organisatie vinden we het binnen Intersettle belangrijk dat ook wij hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

In 2023, is er verder gewerkt aan het verkleinen van onze CO2-voetafdruk door zuiniger om te gaan met grondstoffen en het energiegebruik structureel verder terug te dringen. We verduurzamen niet alleen onze bedrijfsvoering, we vinden het ook belangrijk dat duurzaamheid een rol speelt in onze branche. In 2023 is er een nieuwe visie op duurzaamheid voor ons ontwikkeld voor de komende tien jaar. Samen met het team is gewerkt aan de uitgangspunten voor een nieuwe visie.

Centraal in de nieuwe duurzaamheidsvisie staat dat er meer accent moet worden gelegd op duurzaamheid in het primaire proces. Binnen Intersettle moet duurzaamheid dus veel prominenter aanwezig zijn. De komende jaren wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van onze organisatie en onze activiteiten ten aanzien van duurzaamheid.

Duurzaamheidsverslag 2023

Dit duurzaamheidsverslag 2023 geeft een overzicht van duurzame
initiatieven en vormt (voor zover dat mogelijk is) een meetpunt ten
aanzien van de doelstellingen voor 2030.

Duurzaamheidsverslag

WoodYouCare

Een duurzaam initiatief waar wij partner van zijn is WoodYouCare. Een mooi initiatief dat particulieren en bedrijven de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige en transparante manier de wereld te vergroenen door bomen te planten. Wij doen mee voor onze medewerkers, opdrachtgevers, hun familie en volgende generaties voor wie wij een betere wereld willen achterlaten. Het is een concrete, eenvoudige en laagdrempelige manier om een bijdrage aan de oplossing van ons klimaatprobleem te leveren. Boom voor boom richting meer duurzaamheid. Daarnaast stimuleert WoodYouCare lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Al 2000 bomen geplant

Bomen slaan Co2 op terwijl ze groeien en zijn de belangrijkste, natuurlijke hulpmiddelen om het overschot aan CO2 in de lucht te verminderen. Met onze bijdrage is WoodYouCare in staat om een groot boomplantproject in Indonesië te ondersteunen. Namens Intersettle zijn daar eind 2022 duizend bomen geplant en in 2023 zijn daar nog eens duizend bomen bijgekomen.

Wilt u meer weten over ons partnership met WoodYouCare? Bekijk dan ons profiel op hun website via onderstaande button.

WoodYouCare

Beeld: WoodYouCare